• 12/09/2019

სამეცნიერო პიკნიკი

სამეცნიერო პიკნიკი 2018, 29სექტემბერს, 12 საათიდან ვაკის პარკში