• 12/09/2019

#ვისაქვსზარიჩვენისთანა

ახალი სასწავლო წლიდან შესვენებები ჩვენთან კიდევ უფრო მხიარული და აქტიურია –

სტანდარტული ზარი ახლებურით შევცვალეთ და 17 სექტემბრის შემდეგ მოსწავლეებს გაკვეთილების დაწყება-დასრულებას მათი საყვარელი სიმღერებით ვამცნობთ, რასაც აი, ასეთი რეაქციით ხვდებაინ ❤😊