ადმინისტრაციული მენეჯმენტი

ტექნიკური დირექტორიდავით გუმბერიძე – david@buckswood.ge

ფინანსური მენეჯერილაშა ოსიძე – lasha.osidze@buckswood.ge

გადასახადების მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის მენეჯერინინო გალოგრე – n.galogre@buckswood.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერიმარიამ მექვაბიშვილი – pr@buckswood.ge

კომუნიკაციების მენეჯერიმაგდა ლომაშვილი – info@buckswood.ge

აკადემიურ საქმეთა კოორდინატორიმაია მორჩაძე – admission@buckswood.ge

ტექნიკური ასისტენტიგია ქარაია – giaqaraia7@gmail.com

ბუღალტერიმარინე ბაღაშვილი – maia.baghashvili@gmail.com

იურისტივასილ მანაგაძე – v.managadze@yahoo.com

IT სპეციალისტისაბა დავითაია – it@buckswood.ge