ადმინისტრაციული მენეჯმენტი

ტექნიკური დირექტორი - დავით გუმბერიძე - david@buckswood.ge

ფინანსური მენეჯერი - ლაშა ოსიძე - lasha.osidze@buckswood.ge

გადასახადების მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის მენეჯერი - ნინო გალოგრე - n.galogre@buckswood.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი - მარიამ მექვაბიშვილი - pr@buckswood.ge

კომუნიკაციების მენეჯერი - მაგდა ლომაშვილი - info@buckswood.ge

აკადემიურ საქმეთა კოორდინატორი - მაია მორჩაძე - admission@buckswood.ge

ტექნიკური ასისტენტი - გია ქარაია - giaqaraia7@gmail.com

ბუღალტერი - მარინე ბაღაშვილი - maia.baghashvili@gmail.com

იურისტი - ვასილ მანაგაძე - v.managadze@yahoo.com

IT სპეციალისტი - საბა დავითაია - it@buckswood.ge